Dobrego dnia z Ojcem Pio
ŚRODA, 26 KWIETNIA 2017: Bądźmy czujni i nie pozwólmy nieprzyjacielowi, by znalazł drogę do naszej duszy.
Spotkanie papieża Franciszka z Grupami Modlitwy Ojca Pio, Plac Świętego Piotra, 6 lutego 2016 Spotkanie papieża Franciszka z Grupami Modlitwy Ojca Pio, Plac Świętego Piotra, 6 lutego 2016 Ewa Śliwińska, GMOP z Kolonii
  • 1548

Papież Franciszek do Grup Modlitwy Ojca Pio

W sobotę 6 lutego 2016 roku na Placu św. Piotra papież Franciszek spotkał się z Grupami Modlitwy Ojca Pio z całego świata i z personelem Domu Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. W spotkaniu uczestniczyło 70 tysięcy osób. Przybyli przedstawiciele 800 Grup Modlitwy z całego świata, przede wszystkim z Włoch. Było 15 grup z Polski i 14 z Argentyny, a także z Singapuru, Meksyku i wielu innych krajów.

Papież przejechał w papa mobile pomiędzy sektorami, pozdrawiając i błogosławiąc wiernych. Następnie skierował do wszystkich swoje słowo. Audiencję zakończyła krótka modlitwa.

Fotografie: Tomasz Duszyc OFMCap, Aneta Kuliś, Ewa Śliwińska

 

Słowo papieża Franciszka do Grup Modlitwy Ojca Pio

Drodzy Bracia i Siostry!

Przekazuję Wam moje pozdrowienie – widzę, że jest Was bardzo wielu – i dziękuję biskupowi Michele Castoro za słowa, które do mnie skierował. Pozdrawiam wszystkich przybyłych z różnych krajów i regionów, zjednoczonych w wielkiej miłości i wdzięczności do św. Ojca Pio z Pietrelciny. Jesteście mu bardzo wdzięczni, ponieważ pomógł Wam odkryć skarb życia, którym jest miłość Boga, i doświadczyć piękna przebaczenia i miłosierdzia Pana. To właśnie jest nauka, którą musimy zdobywać przez wszystkie dni: piękno przebaczenia i miłosierdzia Pana.

Możemy naprawdę powiedzieć, że Ojciec Pio był sługą miłosierdzia. Był nim w pełnym wymiarze, praktykując nieraz aż do totalnego wyczerpania „apostolat słuchania”. Poprzez posługę spowiedzi stał się żywą pieszczotą Ojca, która leczy rany grzechu i pokrzepia serce pokojem. Świętego Pio nigdy nie nużyło przyjmowanie i wysłuchiwanie ludzi, poświęcanie czasu i sił, by szerzyć woń przebaczenia Pana. Mógł to czynić, ponieważ zawsze trwał przy źródle: nieustannie gasił swoje pragnienie przy ukrzyżowanym Chrystusie i w ten sposób stawał się kanałem miłosierdzia. Nosił w sercu wielu ludzi i wiele cierpień, łącząc wszystko z miłością Chrystusa, który oddał siebie „do końca” (J 13,1). Żył wielką tajemnicą cierpienia ofiarowanego z miłości. W ten sposób jego mała kropla stała się wielką rzeką miłosierdzia, która nawodniła liczne wyschłe serca i stworzyła oazy życia w wielu częściach świata.

Myślę o Grupach Modlitwy, które św. Ojciec Pio nazwał „szkółkami wiary i ogniskami miłości”. Są to nie tylko miejsca spotkań, gdzie wśród przyjaciół możemy poprawić nasze samopoczucie, ale ogniska Bożej miłości. To są Grupy Modlitwy! Modlitwa jest bowiem ich prawdziwą misją, niosącą całej ludzkości ogień miłości. Ojciec Pio powiedział, że jest ona „siłą, która porusza świat”. Modlitwa jest siłą, która porusza świat! Czy wierzymy w to? Tak właśnie jest! Spróbujcie! Ona – dodał – „,rozlewa uśmiech i błogosławieństwo Boga na każdą niemoc i słabość” (2 Międzynarodowy Kongres Grup Modlitwy, 5 maja 1966).

Modlitwa nie jest zwyczajną dobrą praktyką, by uzyskać trochę pokoju w sercu. Nie jest też pobożnym środkiem, by otrzymać od Boga to, czego potrzebujemy. Gdyby tak było, byłaby gestem subtelnego egoizmu: modlę się, by czuć się dobrze, tak jak się bierze aspirynę. Nie, to nie jest tak. Modlę się, by otrzymać tę rzecz. Ale to jakby zawierać transakcję. To nie tak. Modlitwa jest uczynkiem miłosierdzia co do duszy, pragnącym zanieść wszystko do serca Bożego: „Zabierz to Ty, który jesteś Ojcem. Popatrz na nas Ty, który jesteś Ojcem”. Chodzi o relację z Ojcem. Taka jest modlitwa. Jest to dar wiary i miłości, wstawiennictwo, którego potrzeba jak chleba. Jednym słowem oznacza powierzenie Ojcu Kościoła, ludzi, sytuacji, aby objął je swoją troską. Dlatego też modlitwa, jak lubił mówić Ojciec Pio, to „najlepsza broń, jaką dysponujemy, klucz, który otwiera serce Boga”. Jest to klucz bardzo prosty. Serce Boga nie jest „opancerzone” licznymi środkami bezpieczeństwa. Ponieważ jest to serce miłujące, serce ojca, można je otworzyć wspólnym kluczem – modlitwą. To największa siła Kościoła, której nigdy nie możemy zagubić, ponieważ Kościół przynosi owoce, jeśli czyni tak, jak Maryja z Apostołami, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1,14), oczekując na Ducha Świętego. Inaczej pojawia się ryzyko przylgnięcia do innych rzeczy: środków, pieniędzy, władzy; później zanika ewangelizacja i gaśnie radość, a serce staje się znudzone. Czy chcecie mieć znudzone serce? Chcecie mieć serce radosne? Módlcie się! To jest recepta.

Dziękując za Wasze zaangażowanie, jednocześnie zachęcam Was, by Grupy Modlitwy były „centralami miłosierdzia”: zawsze otwartymi i aktywnymi, które mocą pokornej modlitwy będą dostarczać światło Boże dla świata i energię miłości dla Kościoła. Ojciec Pio, który mówił o sobie, że jest tylko „ubogim bratem, który się modli”, napisał, że modlitwa jest „najwyższym apostolatem, jaki dusza może wypełniać w Kościele Bożym” (Epistolario II, 70). Bądźcie zawsze radosnymi apostołami modlitwy! Modlitwa czyni cuda. Apostolat modlitwy czyni cuda.

Obok uczynków miłosierdzia co do duszy pełnionych przez Grupy Modlitwy pragnieniem Ojca Pio było nadzwyczajne dzieło miłosierdzia co do ciała: Dom Ulgi w Cierpieniu, który rozpoczął swą działalność 60 lat temu. Ojciec Pio chciał, aby był to nie tylko doskonały szpital, ale także „świątynia nauki i modlitwy”. Rzeczywiście, „ludzie zawsze potrzebują czegoś więcej niż technicznie poprawnej opieki. Potrzebują człowieczeństwa. Potrzebują serdecznej uwagi” (Benedykt XVI, Deus caritas est, 31). To bardzo ważne: leczyć chorobę, ale przede wszystkim otoczyć troską chorego. Może się bowiem zdarzyć, że gdy leczone są rany ciała, pogarszają się rany duszy, które goją się wolniej i często trudno je wyleczyć.

Nawet osoby umierające, czasami pozornie nieprzytomne, uczestniczą w przepełnionej wiarą modlitwie odmawianej przy nich i powierzają się Bogu, Jego miłosierdziu. Pamiętam śmierć mojego przyjaciela, kapłana. Był prawdziwym apostołem, człowiekiem Bożym. Ale był w śpiączce przez długi czas... Lekarze mówili: „Nie wiemy, w jaki sposób jest w stanie jeszcze oddychać”. Przyszedł inny zaprzyjaźniony kapłan, podszedł do niego i zaczął mówić. Chory słuchał. „Pozwól, by Pan cię poniósł. Nie opieraj się iść przed siebie. Zaufaj i powierz się Panu”. I z tymi słowami odszedł w pokoju. Wielu ludzi, wielu chorych potrzebuje słów pocieszenia, czułości, wsparcia w niesieniu choroby oraz wyjściu na spotkanie z Panem. Potrzebują, by pomóc im powierzyć się Panu. Jestem bardzo wdzięczny Wam i wszystkim, którzy służą chorym z kompetencją, miłością i żywą wiarą. Proszę o łaskę rozpoznania obecności Chrystusa w osobach chorych i cierpiących. Ojciec Pio powtarzał: „chory to Jezus”. Chory to Jezus. To ciało Chrystusa.

Pragnę także szczególnie pozdrowić wiernych z archidiecezji Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Święty Jan Paweł II mówił, że „ci, którzy udawali się do San Giovanni Rotondo, aby uczestniczyć w sprawowanej przez Ojca Pio mszy świętej, by prosić go o radę lub wyspowiadać się, dostrzegali w nim żywy obraz Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego. Na twarzy Ojca Pio jaśniał blask zmartwychwstania” (homilia beatyfikacyjna Ojca Pio z Pietrelciny, 2 maja 1999). Niech każdy, kto przyjeżdża w Wasze piękne strony – chcę tam pojechać! – będzie mógł odnaleźć także w Was odblask niebieskiego światła! Dziękuję Wam i proszę, byście nie zapominali modlić się za mnie. Dziękuję.

Wszyscy razem módlmy się, pukajmy do drzwi serca Boga, który jest Ojcem miłosierdzia: Ojcze nasz...

I nie jesteśmy Kościołem sierotą: mamy Matkę. Módlmy się do naszej Matki, módlmy się do naszej Matki. Zdrowaś Maryjo…

tłumaczenie Tomasz Duszyc OFMCap

 

Media

Grupy Modlitwy Ojca Pio na facebooku

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 104 (2/2017)

Tym razem „Głos Ojca Pio” podejmuje problem grzechu pokoleniowego, nie wszyscy bowiem wiedzą, że Kościół w Polsce wypowiedział się na ten temat jednoznacznie, podkreślając, że każdy osobiście ponosi odpowiedzialność za...

Czytaj więcej

    


REKLAMA

WIDEO

Newsletter

Beg_abc_Eng attires choices in your roaring 20s 30s Choosing the wardrobe.next day kamagra uk Based on the film, the Godfather wore two types of suits, a business suit and a tuxedo.can u get viagra on prescription For a party, a business suit will seem generic.chausport air max In 2003 Jay Z and Reebok partnered to create the S.kamagra reviews Carter Collection by Rbk.air max go strong In 2004 Reebok acquired The Hockey Company, snagging an agreement that gives them the exclusive rights to make all on ice jerseys for all the NHL teams.christian louboutin fortune Shop online for men's clothingUsually take time to read their dimensions information and get your own dimensions.basquette louboutin Bear in mind a set of denim jeans bought at a retail store inside the city might not be exactly the same with regards to dimension as a couple of bluejeans made by another leading manufacturer.louboutin over the knee boots As the measurements tend to be similar, each and every manufacturer's dimension information is unique.louboutin male These can be stylish and sleek or cheap and effective.do all christian louboutins have red soles Select some tall enough to keep out snow and slush.python louboutin Carry indoor shoes in a tote or bag.louboutin münchen It certainly takes more than price strategies to win the hearts of China wealthy.christian louboutin white shoes Brands belong to an exclusive few in any society, and it is especially so in China, says Zhang of Wharton.christian louboutin clou noeud Consumers of luxury products are very conscious of their social status and class, and they consume those goods to feel different and sophisticated.kamagra prescription Wear an A line mini dress.kamagra for sale uk Most women wore sleeveless dresses that had an A line cut. This style can easily be purchased at many stores and accessorized to suit the decade. : $2 Running Shoes Rather than pay a gym membership, it saves time and money to go running outside. Trace your feet out on cardboard with a sharpie 2. Cut the shapes out with scissors and even them out by stacking them on top of one another. Though fashion photographs of some of these top models with their smiling faces may seem to suggest the likelihood of a luxurious life, it is the kind of luxury that is hard earned after doing hundreds of fashion shows and shoots. These sessions would have taken a lot of time and effort to get completed. The common masses always envy them when they walk down the ramps. I Scream, You Scream; We All Scream for Ice Cream HomemadeSummertime and HOT temps are here upon us. With the Fourth of July the official start of summer begins. To escape the hot temps of summer everyone is in search of escaping the hot kitchen to prepare meals. But ask anyone what they think of when they hear the word "Trojan," and they're going to tell you about the Trojan horse. The most famous part of the Trojan war story. You know, at the end, when Troy lost. In addition, you will also find advice, support, fun and friendships! We are a very diverse group of women/men and like to talk about everything from A to Z, not just bargains. We welcome everyone to join in on whatever threads interest them. And they obviously has crushes on him, there was a lot of pouting and jealousy..