Dobrego dnia z Ojcem Pio
ŚRODA, 26 KWIETNIA 2017: Bądźmy czujni i nie pozwólmy nieprzyjacielowi, by znalazł drogę do naszej duszy.
Pokłon Trzech Króli, Andrea Mantegna Pokłon Trzech Króli, Andrea Mantegna

Objawienie Pańskie

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Objawienie Pańskie to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Pierwsze wzmianki o tym święcie pochodzą z III wieku. Już we wczesnym chrześcijaństwie przyznawano mu wysoką rangę, np. św. Augustyn upatrywał w nim bliźniaczą uroczystość do Narodzenia Pańskiego. Nazywano je greckim terminem epifania, oznaczającym objawienie się Boga w ciele ludzkim i związano z pokłonem mędrców.

Biblijnym źródłem uroczystości jest fragment Ewangelii św. Mateusza: „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok” (Mt 2,1-5).

„Mędrcy, ciągle prowadzeni przez gwiazdę, dotarli do Betlejem. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2,11).

W komentarzach do Pisma Świętego teologowie skojarzyli opowieść św. Mateusza z dwoma fragmentami psalmu 72 (10-11) ze Starego Testamentu:

„Królowie Tarszisz i wysp
przyniosą dary,
Królowie Szeby i Saby
złożą daninę.”

„I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie”

oraz z proroctwem Izajasza: „I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu” (Iz 60, 3). Sformułowania te, uznawane za zapowiedź wydarzeń opisanych przez Ewangelistę Mateusza – który konsekwentnie nazywa przybyszów ze Wschodu mędrcami – pozwoliły utożsamić mędrców z władcami starożytnego świata. Tekst Pisma Świętego nie podaje ich liczby, ale ponieważ złożyli Dzieciątku trzy dary, rozpowszechniło się mniemanie, że mędrców było trzech. Ich imiona: Kasper, Melchior i Baltazar, znane są dopiero z legendy, powstałej najprawdopodobniej w Aleksandrii na początku VI wieku i przetłumaczonej na łacinę w trzy stulecia później.

Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. To od nich Herod dowiedział się o proroctwie z księgi Micheasza (Mi 5, 1), które jako miejsce narodzenia Mesjasza wskazywało Betlejem. Tam właśnie podążali Mędrcy, by oddać hołd Mesjaszowi i złożyć dary.

Prorok Izajasz podaje również, jakiego rodzaju mają to być dary: „Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło” (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra – żywice z rzadkich drzew o silnym i miłym zapachu, które palono dla przyjemności w pałacach możnych – były wówczas na wagę złota i należały do najkosztowniejszych darów.

Na pamiątkę hołdu Mędrców ze Wschodu od XV/XVI w. do dziś w kościołach poświęca się kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Wypisane na nich litery K+M+B oznaczają imiona Mędrców, ale też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania Christus mansionem benedicat – (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi. Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.

Trzej Królowie uważani byli za prawzór wszystkich pogan, którzy nawrócili się i uwierzyli w Chrystusa. Dlatego też legenda powiązała ich jeszcze z apostołem Tomaszem, który miał spotkać ich w czasie swej działalności misyjnej i udzielić im chrztu. Podanie mówi dalej, że zostali oni wyświęceni na biskupów i ponieśli śmierć męczeńską. Stąd też odbierali cześć jako święci. Kult ich rozpowszechniony był zwłaszcza we Włoszech i w Niemczech.

Legenda z czasów średniowiecza, które lubowało się w posiadaniu relikwii po świętych i pilnie je zbierało, głosi, że ciała trzech mędrców miały znajdować się w mieście Savah (Seuva). Wspomina o tym Marco Polo w pamiętniku z podróży na Daleki Wschód (wiek XIII): "Jest w Persji miasto Savah, z którego wyszli trzej Magowie, kiedy udali się, aby pokłon złożyć Jezusowi Chrystusowi. W mieście tym znajdują się trzy wspaniałe i potężne grobowce, w których zostali złożeni Trzej Magowie. Ciała ich są aż dotąd pięknie zachowane cało tak, że nawet można oglądać ich włosy i brody".

Relikwie trzech mędrców według legendy miała odnaleźć podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej pobożna cesarzowa Helena, matka cesarza Konstantyna, który przyznał chrześcijanom swobodę wyznania. Umieszczone w kościele św. Eustorgiusza w Mediolanie, zostały w 1164 roku przeniesione przez cesarza Fryderyka Barbarossę do Kolonii, która stała się głównym ośrodkiem kultu Trzech Króli.

oprac. jp

Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 11:07

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 104 (2/2017)

Tym razem „Głos Ojca Pio” podejmuje problem grzechu pokoleniowego, nie wszyscy bowiem wiedzą, że Kościół w Polsce wypowiedział się na ten temat jednoznacznie, podkreślając, że każdy osobiście ponosi odpowiedzialność za...

Czytaj więcej

    


  1. Świadectwa
  2. Intencje do Ojca Pio

REKLAMA

WIDEO

Newsletter

Beg_abc_Eng attires choices in your roaring 20s 30s Choosing the wardrobe.next day kamagra uk Based on the film, the Godfather wore two types of suits, a business suit and a tuxedo.can u get viagra on prescription For a party, a business suit will seem generic.chausport air max In 2003 Jay Z and Reebok partnered to create the S.kamagra reviews Carter Collection by Rbk.air max go strong In 2004 Reebok acquired The Hockey Company, snagging an agreement that gives them the exclusive rights to make all on ice jerseys for all the NHL teams.christian louboutin fortune Shop online for men's clothingUsually take time to read their dimensions information and get your own dimensions.basquette louboutin Bear in mind a set of denim jeans bought at a retail store inside the city might not be exactly the same with regards to dimension as a couple of bluejeans made by another leading manufacturer.louboutin over the knee boots As the measurements tend to be similar, each and every manufacturer's dimension information is unique.louboutin male These can be stylish and sleek or cheap and effective.do all christian louboutins have red soles Select some tall enough to keep out snow and slush.python louboutin Carry indoor shoes in a tote or bag.louboutin münchen It certainly takes more than price strategies to win the hearts of China wealthy.christian louboutin white shoes Brands belong to an exclusive few in any society, and it is especially so in China, says Zhang of Wharton.christian louboutin clou noeud Consumers of luxury products are very conscious of their social status and class, and they consume those goods to feel different and sophisticated.kamagra prescription Wear an A line mini dress.kamagra for sale uk Most women wore sleeveless dresses that had an A line cut. This style can easily be purchased at many stores and accessorized to suit the decade. : $2 Running Shoes Rather than pay a gym membership, it saves time and money to go running outside. Trace your feet out on cardboard with a sharpie 2. Cut the shapes out with scissors and even them out by stacking them on top of one another. Though fashion photographs of some of these top models with their smiling faces may seem to suggest the likelihood of a luxurious life, it is the kind of luxury that is hard earned after doing hundreds of fashion shows and shoots. These sessions would have taken a lot of time and effort to get completed. The common masses always envy them when they walk down the ramps. I Scream, You Scream; We All Scream for Ice Cream HomemadeSummertime and HOT temps are here upon us. With the Fourth of July the official start of summer begins. To escape the hot temps of summer everyone is in search of escaping the hot kitchen to prepare meals. But ask anyone what they think of when they hear the word "Trojan," and they're going to tell you about the Trojan horse. The most famous part of the Trojan war story. You know, at the end, when Troy lost. In addition, you will also find advice, support, fun and friendships! We are a very diverse group of women/men and like to talk about everything from A to Z, not just bargains. We welcome everyone to join in on whatever threads interest them. And they obviously has crushes on him, there was a lot of pouting and jealousy..