Dobrego dnia z Ojcem Pio
PONIEDZIAŁEK, 20 LUTEGO 2017: Pierwszy odruch naszego serca to dążenie do Boga.

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"Głos Ojca Pio 103 (1/2017) © Głos Ojca Pio
  • 20 grudzień 2016
  • 948

Głos Ojca Pio 103 (1/2017)

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Każdy z nas dobrze pamięta sześć prawd wiary powtarzane na lekcjach religii od najmłodszych lat. Bez chwili namysłu recytujemy: „łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna”. Gdy jednak mamy odpowiedzieć, czym ona jest i jaki ma wpływ na nasze życie, zazwyczaj mamy pustkę w głowie… – pisze we wstępnie do nowego numeru „Głosu Ojca Pio”, redaktor naczelny, Maciej Zinkiewicz OFMCap. I zachęca do lektury, by dowiedzieć się, jak doświadczać obecności Boga w codziennym życiu i jak dzielić się otrzymanymi od Niego darami z innymi ludźmi.

Temat numeru otwiera rozmowa z ks. Markiem Dziewieckim, który mówi, że „nikt nie jest w stanie zasłużyć sobie na miłość Boga, czyli na Jego łaskę. Na szczęście nie jest to potrzebne, ponieważ Bóg kocha nas za nic”. Natomiast Ksawery Knotz OFMCap, znany w Polsce duszpasterz małżeństw, wyjaśnia, jak działa łaska sakramentu małżeństwa i o co warto dbać, żeby nie zgubić tego, co między żoną i mężem jest najważniejsze. Z artykułu ks. prof. Mariusza Rosika dowiemy się, kim byli starotestamentowi bohaterowie łaski i jaki związek ma z nimi Maryja, natomiast Andrzej Derdziuk OFMCap wyjaśnia, jak to jest, że łaska Boża mnoży się, gdy jest dzielona.

W artykule poświęconym Ojcu Pio Maciej Zinkiewicz OFMCap stawia pytanie: czy grzesznik może być drugim Chrystusem? i opisuje zmagania Ojca Pio z trudnościami w dobrym przyjęciu Bożej miłości.

W numerze ponadto rozmowa z psychologiem Piotrem Kwiatkiem OFMCap o jego nowatorskiej koncepcji „czterech okien wdzięczności”, a także nowy cykl „Perspektywy darów trudnych”, który otwiera artykuł zatytułowany „Wiedzą lepiej od samego papieża”. Przeczytamy także świadectwo młodego skoczka spadochronowego o wyproszonej dla niego przez Ojca Pio łasce powrotu do zdrowia i sportu po poważnym wypadku. Temat numeru zamyka felieton o słodkich 103 kilogramach łaski Bożej.


od redakcji

Łaska Boża – niezasłużony dar
Każdy z nas dobrze pamięta „Sześć prawd wiary” powtarzane na lekcjach religii od najmłodszych lat. Bez chwili namysłu recytujemy: „Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna”. Gdy jednak mamy odpowiedzieć, czym ona jest i jaki ma wpływ na nasze życie, zazwyczaj mamy pustkę w głowie… No właśnie, dlaczego jest ona koniecznie potrzebna do zbawienia?

Misterium Wcielenia – dopiero co przeżyte podczas świąt Bożego Narodzenia – otwiera przed nami szczególną perspektywę spojrzenia na kwestię łaski. „Łaska Boża ukazała się” (Tt 2,11) – powie o przychodzącym na świat Jezusie św. Paweł Apostoł. Wielokrotnie czytany w naszych kościołach w ostatnim czasie prolog Ewangelii św. Jana głosi: „Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda zostały nadane przez Jezusa Chrystusa” (J 1,16-17). Przykłady te wskazują, że łaska to Bóg, który do nas przychodzi, uniża się i nam się udziela, ofiarowuje, oddaje w swoim Jednorodzonym Synu. Działanie Boga podjęte dla naszego zbawienia jest wielorakie, dostosowuje się do zmieniających się okoliczności i życiowych sytuacji, przyjmuje różne formy. Każdą z nich nazywamy łaską.

Życie łaską zakłada wolność, ale też wierność. Różnorodność, ale też jedność z Bogiem i Jego Kościołem. Ludzkie zaangażowanie, ale też pozwolenie, by przede wszystkim On działał.

Szczególnym nauczycielem życia Bożą łaską jest Ojciec Pio – żywy obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Uczy on, jak przeżywać zjednoczenie z Bogiem. Uczy, jak zdając się na Pana, pozostać wiernym wśród przeciwności życia, cierpienia, a nawet intensywnych demonicznych pokus i prześladowań. Jak wreszcie owocami łaski, owocami ducha dzielić się z innymi i ofiarowywać swoje życie, przemienione przez Chrystusa, drugiemu człowiekowi. Jednym słowem: jak kochać miłością wypływającą z serca Boga, która jest niezasłużonym darem.

Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny


w numerze:

TEMAT NUMERU – ŁASKA BOŻA - NIEZASŁUŻONY DAR
Przynosi radość, szczęście i pomyślność – o darmowej miłości Boga do człowieka opowiada ks. Marek Dziewiecki, doktor psychologii, wykładowca, publicysta
Ona powie im STOP! – o łasce sakramentu małżeństwa mówi Ksawery Knotz OFMCap, doktor psychologii pastoralnej, duszpasterz małżeństw i rodzin
Maryja i starotestamentowi bohaterowie łaski – ks. Mariusz Rosik
Uskrzydlająca miłość – Andrzej Derdziuk OFMCap

ŻYCIE DUCHOWE
W rytmie wdzięczności – o wpływie wdzięczności na szczęście z psychologiem Piotrem Kwiatkiem OFMCap rozmawia Joanna Świątkiewicz
Szanujmy się wzajemnie. Dekalog. Droga do szczęścia – Konstantyn Morozov OFMCap
Wcielenie Syna Bożego. Ikona. Okno do nieba – Marcin Świąder OFMCap
Wiedzą lepiej od samego papieża. Perspektywy darów trudnych – Piotr Kwiatek OFMCap

OJCIEC PIO
Grzesznik drugim Chrystusem? – Maciej Zinkiewicz OFMCap
Chwycić kairos... Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – Justyna Nosek

ROZMAITOŚCI
Na spadochronie Pana Boga. Świadectwo
Imię jego Bonawentura. 2017 rok św. Bonawentury – Mariusz Kaczmarski OFMCap
Intencje modliewne
Prorok Nehemiasz. Ludzie Biblii – ks. prof. Tomasz Jelonek
110 kilogramów łaski Bożej. Felieton – Adam Maniura

LA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
DODATEK SPECJALNY DLA GRUP MODLITWY OJCA PIO
Miłość. W szkole cnót Ojca Pio – Robert Krawiec OFMCap
Sakrament miłosierdzia w szkole Ojca Pio. Rok formacyjny 2017 – Roman Rusek OFMCap
Ojciec Pio jako spowiednik. Spotkanie formacyjne. Styczeń – Roman Rusek OFMCap
Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni. Różaniec Grup Modlitwy. Styczeń – Robert Krawiec OFMCap
Pięć rad Ojca Pio. Spotkanie formacyjne. Luty– Roman Rusek OFMCap
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Różaniec Grup Modlitwy. Luty – Robert Krawiec OFMCap
Kronika Grup Modlitwy: Rekolekcje w Skrzatuszu, Ojciec Pio w Przemyślu, Spotkanie animatorów diecezji sandomierskiej, 7. kongres GMOP diecezji toruńskiej, Jubileusz w Ostrowie Wielkopolskim, Reaktywacja grupy w Paryżu, Rekolekcje w Tenczynie, Adwentowy dzień skupienia animatorów ze Śląska, Spotkanie formacyjne w Tarnobrzegu

Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 11:33

Przeczytaj w nowym numerze

Być chrześcijaninem

Przynosi radość, szczęście i pomyślność

Nikt nie jest w stanie zasłużyć sobie na miłość Boga, czyli na Jego łaskę. Na szczęście nie jest to potrzebne. Bóg kocha nas za nic...

Czytaj więcej

Świadectwa

Na spadochronie Pana Boga

Mam 31 lat, a od 10 lat jestem skoczkiem spadochronowym. Do dziś wykonałem 326 skoków. Pasją tą zaraziła mnie rodzina: pierwsza skakała moja mama, a...

Czytaj więcej

Duchowość Ojca Pio

Grzesznik drugim Chrystusem?

Przeglądając listy Ojca Pio, możemy natrafić na wiele fragmentów, które wydają się trudne do pogodzenia ze sobą. Raz widzimy w nich człowieka, który uważa siebie...

Czytaj więcej

Na teraz

W rytmie wdzięczności

Kapucyn. Psycholog. W Stanach Zjednoczonych poznał twórcę psychologii pozytywnej i postanowił tę naukę zaszczepić na gruncie wiary. Publikuje w czasopismach psychologicznych i religijnych, wykłada na...

Czytaj więcej

REKLAMA

WIDEO

R   E   K   L   A   M   A

Newsletter